GEOPRIESTOROVÁ
ŽIADOSŤ O PODPORU
Prebieha údržba IS GSAA.
Aplikácia bude znovu sprístupnená 27.07.2017 o 12:00.

Vitajte v aplikácii
Geopriestorová žiadosť o podporu

Pomocou aplikácie si môžete vytvoriť grafické prílohy k žiadosti o priame podpory. Prihlasovacie údaje do aplikácie Vám boli doručené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, alebo ich môžete získať na jej regionálnych pracoviskách.